نویسنده = ایوب منوچهری میاندوآب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل تخلفات ساختمانی و تبیین عوامل کلیدی تأثیر گذار بر آن (مطالعه موردی شهر یزد)

دوره 6، شماره 18، بهار 1398، صفحه 7-32

ایوب منوچهری میاندوآب؛ اصغر عابدینی؛ حسن حکمت نیا