نویسنده = طاهر صفرراد
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط کاربری‌های اراضی شهری با تغییرات ویژگی‌های تابش مطالعه موردی: شهرهای میانی استان مازندران

دوره 6، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 161-178

عباس ابراهیمی؛ طاهر صفرراد؛ غلامرضا جانباز قبادی


2. طراحی اقلیمی و جهت‌گیری بهینه مساکن مطالعه موردی: شهر قائم‌شهر

دوره 6، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 73-93

مبینا قلی نژاد؛ طاهر صفرراد؛ سعید زنگنه شهرکی؛ همت اله رورده