نویسنده = امین نظرپور دزکی
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه محلات دارای فقر شهری، با استفاده از تکنیک (AIDA) (مطالعه موردی: بافت فرسوده اهواز)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 124-149

امین نظرپور دزکی؛ سعید حیدری نیا؛ طاهر پریزادی؛ رضا نظرپور دزکی