نویسنده = اسماعیل صالحی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل راهبردی نقش و کارکرد گردشگری در توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی شهر مراغه)

دوره 5، شماره 16، پاییز 1397، صفحه 153-173

یاسر معرب؛ امید حیدری؛ اسماعیل صالحی


2. بررسی اثربخشی سامان دهی بصری کارکرد فضاهای شهری (مطالعه موردی: خیابان انقلاب اسلامی، تهران)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 150-164

امید حیدری؛ اسماعیل صالحی؛ اسماعیل صالحی؛ لعبت زبردست