کلیدواژه‌ها = پراکنده‌رویی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پدیده پراکنده‌رویی در محلات و تأثیر آن بر فعالیت بدنی (مطالعه موردی: شهر اهواز)

دوره 8، شماره 26، بهار 1400، صفحه 75-100

محمود آروین؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی