کلیدواژه‌ها = شهر حاجی‌آباد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و ارزیابی فرصت‌های توسعة کالبدی ناشی از زلزلة 1376 در شهر حاجی‌آباد زیرکوه

دوره 8، شماره 26، بهار 1400، صفحه 191-213

زهره هادیانی؛ سیدعلی حسینی؛ فهیمه بیابانی