کلیدواژه‌ها = کنترل سرریز رشد شهری
تعداد مقالات: 1
1. سنجش وتبیین عملکرد محدوده‌ها و حریم‌های شهری در کنترل سرریز رشد شهری استان مازندران

دوره 8، شماره 26، بهار 1400، صفحه 214-236

آرزو شفیع زاده؛ ایرج اسدی؛ نصرت اله گودرزی