کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در بافتهای مسئله دار شهری- نمونه: شهر رشت

دوره 6، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 145-167

اسماعیل آقائی زاده؛ مهدی حسام؛ ربابه محمدزاده


3. ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی محله ججین اردبیل)

دوره 3، شماره 9، بهار 1394، صفحه 65-90

فریدون بابایی اقدم؛ فتح الله ویسی راد؛ ارسطو یاری حصار؛ وکیل حیدری ساربان


4. ارزیابی توزیع سرمایه اجتماعی در محلات شهری مطالعه موردی: شهر زنجان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 119-136

جمشید عینالی؛ احمد رومیانی