کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 2
1. سرزندگی شهری مفهومی میان رشته ای (واکاوی اصول، ابعاد و شاخصها)

دوره 6، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 75-103

سید مصطفی هدایت نژاد کاشی؛ زهره هادیانی؛ علی حاجی نژاد؛ علی عسگری