کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 5
2. بررسی وضعیت تخصیص چندهدفه ایستگاههای آتش نشانی با مدل میانه تخصیص برداری ترتیبی در محیط GIS

دوره 7، شماره 22، بهار 1399، صفحه 37-60

سمیرا بلوری؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ؛ حسین آقامحمدی