کلیدواژه‌ها = بازآفرینی شهری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در بافتهای مسئله دار شهری- نمونه: شهر رشت

دوره 6، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 145-167

اسماعیل آقائی زاده؛ مهدی حسام؛ ربابه محمدزاده


2. تحلیل زیست پذیری و سرزندگی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله عامری شهر اهواز)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1397، صفحه 93-114

پرویز سلیمانی مقدم؛ محمد قندهاری؛ فاطمه پیری