کلیدواژه‌ها = بازآفرینی شهری
تعداد مقالات: 3
1. اولویت‌سنجی محله‌های شهری از منظر بافت‌ کالبدی مسکن جهت بازآفرینی شهری (مطالعه پژوهی: شهر گرگان)

دوره 7، شماره 23، تابستان 1399، صفحه 131-150

خدارحم بزی؛ ابراهیم معمری؛ یاسین صیاد سالار


2. بررسی سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در بافتهای مسئله دار شهری- نمونه: شهر رشت

دوره 6، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 145-167

اسماعیل آقائی زاده؛ مهدی حسام؛ ربابه محمدزاده


3. تحلیل زیست پذیری و سرزندگی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله عامری شهر اهواز)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1397، صفحه 93-114

پرویز سلیمانی مقدم؛ محمد قندهاری؛ فاطمه پیری