کلیدواژه‌ها = اندازه‌گیری مطلوبیت از طریق فن ارزیابی مقایسه مبنا(مکبث)
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی سطح پایداری توسعه در مناطق1و2شهرمشهد

دوره 6، شماره 18، بهار 1398، صفحه 179-199

محمد اجزاء شکوهی؛ ساجده باغبان؛ محمد رحیم رهنما