کلیدواژه‌ها = شهر بیوفیلیک
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد ابزار متاسوات در ارزیابی تطبیقی راهبردهای شهرهای بیوفیلیک با تاکید بر تغییرات اقلیمی

دوره 6، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 125-143

لادن ملکی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی