کلیدواژه‌ها = شهر ساری
تعداد مقالات: 2
1. تبیین رابطه الگوی پراکنش شهری با توسعه پایدار– مطالعه موردی شهر ساری

دوره 7، شماره 23، تابستان 1399، صفحه 107-130

محمود محمدی؛ محمد مسعود؛ رستم علی پاکدامن کلتی