موضوعات = ساختار شهری
تعداد مقالات: 5
1. نقش فرهنگ شهری برنیازها ومصرف فرهنگی شهروندان تهرانی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 27-50

سید محمد مهدی زاده؛ آمنه صدیقیان بیدگلی؛ فاطمه اصلان زاده


2. تببین الگوی سازمان یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)

دوره 6، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 105-125

زهرا تردست؛ مهدی نیک سرشت؛ ابوالفضل مشکینی


3. طراحی اقلیمی و جهت‌گیری بهینه مساکن مطالعه موردی: شهر قائم‌شهر

دوره 6، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 73-93

مبینا قلی نژاد؛ طاهر صفرراد؛ سعید زنگنه شهرکی؛ همت اله رورده


4. تحلیل فضایی نقش شبکه معابر در تاب آوری کالبدی شهر مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری تهران

دوره 6، شماره 18، بهار 1398، صفحه 33-55

سیمین تولایی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی؛ اصغر شکیبایی