موضوعات = گردشگری شهری
تعداد مقالات: 1
1. سنجش رفتار مشارکتی جامعه محلی در توسعه گردشگری کشاورزی(مطالعه موردی شهر سی‌سخت)

دوره 6، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 127-146

حسن اسماعیلی زاده؛ نازنین تبریزی؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی