تعداد مقالات: 179
2. سنجش و ارزیابی پایداری اجتماعی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهرهای کوچک استان مازندران)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1396، صفحه 7-30

صادق برزگر؛ اسدالله دیوسالار؛ علیرضا قربانی؛ مهدی صداقت


3. ارزیابی محرک‌های توسعه شهری در ساختار‌ تاریخی (مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر قم)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 7-31

طاهر پریزادی؛ فاطمه زارعی؛ مهدی مرادی


4. مطالعه کارکرد امنیت در بافت‏های تاریخی با رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی: محله بالا کفت بالا شیراز)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1397، صفحه 7-25

علیرضا عبداله زاده فرد؛ سید کوروش سرورزاده؛ زهرا محمدی


5. بررسی و تحلیل تخلفات ساختمانی و تبیین عوامل کلیدی تأثیر گذار بر آن (مطالعه موردی شهر یزد)

دوره 6، شماره 18، بهار 1398، صفحه 7-32

ایوب منوچهری میاندوآب؛ اصغر عابدینی؛ حسن حکمت نیا


10. طراحی بافت تاریخی شهر تهران با رویکرد گردشگری ادبی نمونه موردی: حصار ناصری شهر تهران

دوره 5، شماره 16، پاییز 1397، صفحه 9-26

تارا قاسمی؛ الهام امینی؛ آتوسا مدیری


11. تحلیل ریسک اهمیت مراکز حیاتی، حساس و مهم کلانشهر مشهد با استفاده از مدل ANP

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-28

سید هادی زرقانی؛ مرتضی رضوی نژاد


13. میزان ادغام تهران در فرآیند جهانی شدن

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 11-25

پرویز آقایی؛ احمد پوراحمد؛ سعید ضرغامی


14. ارزیابی مکان‌گزینی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهر اشنویه)

دوره 2، شماره 5، بهار 1393، صفحه 11-31

براتعلی خاکپور؛ بایزید شریفی؛ ایوب معروفی؛ هژار خالدی


15. تحلیلی بر توزیع جمعیت و دسترسی به خدمات شهری در شهر مرند مبتنی رویکردی عدالت محور

دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 11-27

رحیم حیدری چیانه؛ شاهین علیزاده زنوزی؛ داوود عیوضلو


18. بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل روستا به شهر (مطالعه موردی: روستا ـ شهر حسن‌آباد، شهرستان اقلید)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 11-28

امید صابر؛ احمد خاتون آبادی؛ محمد صادق ابراهیمی


19. تحلیلی بر وضعیت مبلمان شهری منطقه 91 شهرداری تهران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1394، صفحه 11-23

پروانه شاه حسینی؛ مریم عاشورمراد


22. تحلیل فضایی و مکانیابی هتل‌ها در ساختار شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1397، صفحه 26-46

مریم جعفری مهرآبادی؛ حمید رخساری


23. تحلیلی بر مبانی حقوقی منابع درآمدی شهرداری‌ها با تاکید بر عوارض

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 27-52

مصطفی قدمی؛ میر یعقوب سید رضائی؛ سعید آزادی قطار