دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات مستقل پژوهشی
مقالات استخراج از رساله و پایان نامه
1. تبیین اصول و معیارهای طراحی فضای شهری با رویکرد ارتقاء پیاده مداری، مورد پژوهی: شهر سنندج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

صبا جهانگیر؛ حمیدرضا صارمی؛ حسین کلانتری خلیل آباد


2. تحلیل معیارهای تاب‌آوری شهری در کانون‌های جرم خیز بخش مرکزی شهر تهران (مناطق 11 و 12)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

یعقوب ابدالی؛ اسماعیل نجفی؛ مریم بیرانوندزاده؛ عارفه رمضانی جاجی محله


3. سنجش رضایت مندی گردشگران در فرآیند مسیریابی (مطالعه موردی: محله پایین خیابان مشهد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

تکتم حنایی؛ ساناز سعیدی مفرد؛ احسان ارمز؛ شیما عابدی


4. تحلیل علیت لایه ای در واکاوی مفهوم پیاده مداری با تاکید بر مدلPESTEL (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

مهدی استادی جعفری؛ مجتبی رفیعیان؛ زهراسادات سعیده زرآبادی


5. تحلیلی بر مؤلفه های مؤثر در کیفیت زندگی ساکنان محلات فرودست شهری مورد پژوهی: محله ی جعفرآباد و دولت آباد شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

سعید ضرغامی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ علی رحیمی


6. تحلیل سیاست‌های زمین و مسکن و میزان اثرگذاری آن‌ها بر توسعه کالبدی شهرها (مورد مطالعه: منطقه 15 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

طاهر پریزادی؛ مهدی مرادی؛ علیرضا عندلیب


7. اثر پوشش گیاهی شهری در کاهش آلودگی صوتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

علی جهانی؛ هانیه سیری


8. هویت‌یابی مکانی-فضایی عناصر شهری با تأکید بر مؤلفه‌های کالبدی–عملکردی (مطالعه موردی: مساکن بومی جلگه‌ی غربی گیلان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

احمد مقدم دورودخانی؛ حجت‌اله رشید کلویر؛ امیررضا کریمی آذری؛ حسن اکبری


10. واکاوی چهارچوب‌های قانونی برنامه‌ریزی برای تنوع و تفاوت در ایران با تاکید بر مصوبات شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

فضیلت طهری؛ مهین نسترن؛ پرویز اجلالی