دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات مستقل پژوهشی
مقالات استخراج از رساله و پایان نامه
1. شناخت و تحلیل دگردیسی ساختار فضایی صنعت و نظام جریانات موثر در منطقه البرز جنوبی (با تاکید بر جابجایی کامیون کالا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

آزاده عظیمی


2. ریخت-الگوی بهینه مسکن در بافت تاریخی کاشان مبتنی بر آموزه‌های پیکره‌بندی و میزان انطباق‌پذیری الگوهای مسکن میان‌افزا در محله طاهر و منصور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

احمد دانائی‌نیا؛ سید محمد حسینی


3. مکان‌‌یابی شعب‌‌ بانک ملی در شهر ایلام و تعیین پهنه‌‌های مناسب با رویکرد هوشمند شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

پاکزاد آزادخانی؛ احسان یوسفی نژاد


4. بازاندیشی در ساختار فضایی کلان‌شهرها از منظر پراکنش هسته‌های عملکردی (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

شاهرخ زادولی خواجه؛ اکبر اصغری زمانی؛ فاطمه محمدی


5. تحلیل عوامل موثر بر تحقق برنامه ریزی محله مبنا (مورد مطالعاتی : محله سنگلج تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

شادی شکری یزدان آباد؛ احمد خلیلی؛ مصطفی بهزادفر


6. تحلیل مقایسه ای کیفیت محیط مسکونی در روستاهای الحاقی و سکونتگاههای غیر رسمی مورد مطالعه سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

مهدی زنگنه؛ زهرا حبیب زاده؛ یعقوب زنگنه


7. ارزیابی کاربرد فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات توسط ذ‌ی‌نفعان در راستای ایجاد سایبرپارک‌های تخصصی در محیط درون شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

لیلا کوکبی؛ بهنود برمایه‌ور


8. شناسایی شاخص های مدیریت و فناوری اطلاعات در تحقق شهر خلاق ایرانی - اسلامی (مطالعه ی موردی، کلان شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

نورالدین عظیمی؛ سهیلا رضایی آدریانی


9. ارزیابی پایداری محله‌های منطقه‌ی 18 شهرداری تهران با تأکید بر محله‌های یافت‌آباد شمالی و جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

اسماعیل نجفی؛ محمد عین‌شاهی میرزا


10. تعیین معیارهای مؤثر بر ارتقای سلامت روان سالمندان از دیدگاه بیوفیلیک (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی یک شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

نازنین حاتمی؛ وحید حیدر نتاج؛ فریال احمدی