ارزیابی نقش و اثر مناطق آزاد بر مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی(ICZM) نمونه موردی: منطقه‌ی آزاد تجاری- صنعتی انزلی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

چکیده

مناطق ساحلی بدلیل وفور امکانات بالقوه جهت توسعه، از دیرباز مورد توجه نوع بشر جهت اسکان و بهره‌گیری از این امکانات می‌باشد و این را می‌توان دلیل تمرکز 75 درصد از جمعیت دنیا در شعاع 200 کیلومتری سواحل دانست. مدیریت یکپارچه­ی مناطق ساحلی(ICZM) روشی است جهت خنثی نمودن اثرات نامطلوب فعالیت­های انسانی در این مناطق. همانطور که گفته شد سواحل شرایط مطلوبی جهت توسعه دارند و یکی از اقدامات جهت توسعه­ی شهرهای ساحلی و بندرگا­ه ها ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در آنها می­باشد. در این پژوهش با هدف ارزیابی و تعیین اثرات استقرار منطقه­ی آزادانزلی بر پارامتر‌ها و رویکردهای مدیریت یکپارچه­ی مناطق ساحلی این شهرستان با استفاده از روش کتابخانه‌ای منابع مختلفی همچون کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها و طرح‌های مصوب، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از طریق مطالعه­ی شرایط محیطی و اجتماعی سواحل این محدوده و با بررسی فعالیت­ها و طرح­های توسعه­ای منطقه­ی آزاد تجاری- صنعتی انزلی، تعارضات و تعاملات اقدامات و فعالیت­های این منطقه­ با اهداف مدیریت یکپارچه­ی مناطق ساحلی در شهرستان مشخص گردید. بعنوان نتیجه مشخص شد که منطقه‌ی آزاد انزلی به تبع خصوصیات خود به لحاظ شرایط زیست محیطی و همچنین گستره‌ی فعالیت‌ها، در صورت کنترل و هدایت اقدامات و پروژه‌های توسعه بالاخص طرح ساخت بندر کاسپین، مجتمع صنعتی و مسکونی و همچنین استفاده از امکانات، می‌تواند در پیشبرد اهداف مدیریت یکپارچه‌ی سواحل موثر واقع گردد. در نهایت مدلی جهت ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های منطقه‌ی آزاد در راستای حفظ محیط زیست این منطقه بعنوان مهمترین هدف مدیریت یکپارچه‌ی سواحل در این شهرستان، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها