دیدگاه شهروندان تهرانی در مورد نقش شهرداری در توسعه گردشگری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 شهردار

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشگاه تهران

4 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

دارا بودن ویژگی‌های گردشگری در یک شهر، دربرگیرنده منافع شخصی،  اجتماعی،  اقتصادی و محیطی برای ساکنان آن  شهر است. به این صورت که رهایی از فشار و تنش، افزایش سلامت و بهداشت روانی،  رشد خلاقیت و خودشکوفایی،  رشد مهارت‌ها و آموزش‌ها و حتی تکامل شخصیت اجتماعی شهروندان را به عنوان منافع و مزایای شخصی حاصل از توسعه گردشگری شهری می‌توان بر شمرد. در این پژوهش تلاش است تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مدیریت شهری (شهرداری) به تبیین سیاست‌های راهبردی و اجرایی در توسعه گردشگری شهری بپردازد. در همین راستا شهرداری تهران به عنوان پایتخت کشور در نمونه موردی این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوان از این تجربه علمی جهت تأمین و رونق منافع اجتماعی، اقتصادی و محیطی شهروندان سایر شهرهای کشور نیز بهره‌برداری شود. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از منابع اسنادی، کتابخانه ها و همینطور از پرسش نامه استفاده گردید. نتایج نشانگر این حقیقت است که نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سیستم مدیریت شهری هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ عملی دارای توان عملیاتی لازم جهت توسعه گردشگری شهر تهران می باشد؛ به بیانی دیگر ایده مدیریت شهری، اهداف و وظایف آن کاملاً منطبق با اهداف توسعه گردشگری بوده و یافته‌های تحقیق نیز بر این مهم صحه می‌گذارد.همانطور که یافته‌های تحقیق بیان می‌دارد، توسعه گردشگری در شهر تهران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریت شهری کاملاً منوط به نزدیک کردن سیاست‌های نهادهای تأثیرگذار در شهر و سازمان‌های مرتبط با مقوله گردشگری نظیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysiing the efficiency of urban management in tourism development of Tehran

نویسندگان [English]

  • Hamis Bakhshi 1
  • Asghar Nazarian 2
  • Mohamad Bagher Ghalibaf 3
  • Ahmadi Jouybari 4
1 University of Islamic Azad, Central Branch,Tehran
2 University of Islamic Azad, Central Branch,Tehran.
3 University of Tehran
4 University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Having tourism features within city, guarantee personal, social, economical & environmental profits for citizens. Decreasing tension, elevating mental health, raising creativity, improving skills and even citizen’s character perfection is to be contained of urban tourism development advantages. On the other hand, invigorating family relationships, developing public communication, bringing social state up, increasing employment, flourishing urban districts, improving servicing infrastructures, raising public welfare, preserving natural resource and cultural heritage, educating environmental culture and cooperation between urban management and environmental institutions could be concerned of the other  social, economical and environmental benefits of urban tourism development.  This article aims to using available capacities of urban management (municipality), explain executive and strategic policies in urban tourism development. Getting involved municipality as urban government on tourism is derived through new citizens' expectations and in this regard urban management requires executive and strategic policies for proper agenda. So, Tehran municipality as case study is investigated to provide social, economical and environmental teaching for other cities.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban management
  • municipality
  • Tehran municipality
  • urban tourism development
  • executive and strategic policies