بهره‌گیری از روش ارزیابی اکولوژیکی در فرآیند طراحی زیبایی‌شناسانه منظر شهری طبیعی مورد پژوهی: کناره رودخانه خشک شیراز

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

2 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران

3 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

ارزیابی اکولوژیکی با توجه به بررسی الگوها و ساختارهای تشکیل‌دهنده بستر مطالعاتی در مقیاس موزاییک منظر، روشی مناسب برای ارزیابی منظر شهری طبیعی است که ارتقا تجربه ادراک محیط و اهداف طراحی زیبایی شناسانه منظر طبیعی را محقق خواهد کرد. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اکولوژیکی و تلفیق آن با تکنیک تحلیل سنجش از دور در سیستم اطلاعات جغرافیایی در تحلیل ساختار منظر شهری طبیعی کناره رودخانه خشک شیراز شکل گرفته‌است. در این راستا نخست به تحلیل و بررسی الگوها و جریان‌های منظر مطالعاتی از طریق آنالیز عکس های هوایی پرداخته شده است. در این مرحله از مدل‌های تحلیل پوشش گیاهی، تحلیل آب‌های سطحی و تحلیل ارتفاعی در سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده‌است. سپس با بررسی روند تغییرات ایجاد شده در 15 سال اخیر، آشفتگی‌های منظر مطالعاتی شناسایی گردیده‌است. نتایج حاصل از پژوهش بر بهبود کیفیت ترکیبب بندی الگوها در کناره رودخانه از طریق کاشت و تکثیر نمونه های بومی وسازگار با محیط طبیعی این منطقه، ایجاد سپرهای محافظتی در اطراف حرایم پوشش گیاهی، تثبیت عوارض طبیعی، ایجاد ارتباط پیوسته میان لکه های موجود، احیای جریانات تخریب شده، حفظ تنوع و پیچیدگی منابع، بهبود آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های اکولوژیکی، ارتقا کیفیت بصری و افزایش رازآلودگی محیط تاکید دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Ecological Assessment in Aesthetic design of Natural Urban Landscapes Study Area (Khoshk River, Shiraz, Iran)

نویسندگان [English]

  • Alireza Sadeghi 1
  • ferial ahmadi 2
  • Mahsa Chizfahm Daneshmandian 3
1 , Department of Urban Planning & Design, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University
2 Department of architecture, Faculty of Art and Architecture, University of Mazandaran
3 Tabriz Islamic Art University
چکیده [English]

The main goal of the present study is to integrate the ecological assessment and remote sensing techniques to evaluate landscape structural elements of Khoshk River. Furthermore, aesthetic design strategies for the natural urban landscapes that lead to improving environmental quality are presented by different flowcharts. In this regard, natural and artificial patterns and flows of marginal area of the Khoshk River are recognized through analyzing aerial photos at the landscape-mosaic scale. Along with the qualitative analyses, the quantitative analyses by using remote sensing technique are carried out for determination of vegetation density, surficial water, and topography. The vegetation density and the surficial water are assessed using Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Normalized Difference Water Index (NDWI), respectively. Moreover, the topography of the studied area are investigated using Digital Elevation Models (DEMs). Landscape fragmentation caused by public transportation and urban development is analyzed during the time period of 2003-2018 for the site of interest. The aesthetic strategies presented in this research emphasize on improving the visual quality and pattern configuration, conserving the biodiversity, and increasing public awareness of ecological values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "ecological assessment"
  • "natural urban landscape"
  • "aesthetic design"
  • "Khoshk river"