ارزیابی و مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از GIS و روش AHP (مورد مطالعه : منطقه 7 شهرداری تهران)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

منطقه 7 شهرداری تهران، با وسعت 1,536,800 متر مربع، جمعیت 310184 و سرانه فضای سبز 3.85 مترمربع، در مقایسه با سرانه پیشنهادی طرح جامع تهران (13/9)، و سرانه قابل قبول برای کلان شهرهای ایران (18)، با مساله کمبود این سرانه مواجه است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و تاکید بر جنبه کاربردی آن، به ارزیابی و مکان یابی فضای سبز منطقه مورد مطالعه بر اساس معیارهای مکان یابی و نیازهای جمعیتی پرداخته است. برای جبران کمبود این سرانه، ارزش­های زمین های منطقه برای ایجاد فضای سبز، با استفاده از معیارهایی مانند نزدیکی به مراکز مسکونی، مراکز آموزشی، فرهنگی، تجاری، بهداشتی، مراکز فرهنگی، تاسیسات شهری و عوامل طبیعی مانند عوامل آب و هوا، زمین شناسی و منابع آبی مورد سنجش قرار گرفته است. سپس داده­های مکانی در برنامه GIS به لایه­های اطلاعاتی جدید تبدیل شدند. بعد از آن، به منظور الگوسازی هر کدام از معیارها بر اساس ارزش و اهمیت آنها در مکان­یابی فضای سبز، در نرم افزار Expert Choice به لایه­های اطلاعاتی وزن داده شد. نتایج حاصل از تلفیق لایه­های وزن­دهی شده، زمین­ها را برای انتخاب مکان مناسب فضای سبز اولویت­بندی کرد. سپس این زمین ها با نقشه کاربری اراضی مقایسه و ارزیابی شد. در نهایت، زمینها در سه نوع پهنه: مناسب ، متوسط و نامناسب تعیین و براساس آن، مطلوب­ترین آنها برای احداث فضاهای سبز جدید پیشنهاد شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing and Site selection of Urban Green Space using GIS and AHP (Case study: Zone 7 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Zohreh Fanni
  • Azam Karami
University of Shahid Baheshti, Tehran
چکیده [English]

Zone 7 is located in the central area of Tehran, with population 310,184 and 1,536,800 m2 area; green space per capita 3.85 assigned to the District in Tehran’s master plan. Therefore, that is clearly different with Tehran (9.13 m square) per person and per capita acceptable to the metropolitans in Iran (18 m). This study is based on analytical - descriptive methods, with emphasis on its applied aspect while tried to To compensate per capita green lands must be evaluated the value of land for green space, by using parameters like access to residential centers, schools, cultural, commercial, health and civil facilities, abundant lands and physical factors such as climate, geology, water resources, topography. Then, locational data were transferred to GIS to making new informational files. After that, in order to making pattern of each index based on their values in locating green space, the Expert Choice software was weighted. The results of combining information layers had been categorized region’s land to select and develop green spaces. Then, these lands had been compared and evaluated with the land use resulted map. Finally, it had been determined the lands with three zones: adequate space, unsuitable and medium categories. So, based on results, we supposed the most desirable land for the estabilishment of new green space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green space
  • location
  • GIS
  • AHP
  • Zone 7
  • Tehran