دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1399، صفحه 7-219 
2. سنجش و پهنه بندی راهبردی پدافند غیرعامل در بافت تاریخی شهری (مطالعه موردی شهر دزفول)

صفحه 31-55

محمد دیده بان؛ کورش مومنی؛ مصطفی محبیان؛ هومن احمدی؛ الیاس مودت


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

4. تدوین دستور کاری پژوهشی پیرامون ارتباط میان محیط کالبدی و سلامت روان

صفحه 85-114

مجتبی شهابی شهمیری؛ سید مهدی خاتمی


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

7. طراحی مدل اقتصاد گردشگری شهری با رویکرد ساختاری - تفسیری

صفحه 157-177

پریسا بهمنی؛ فرشید نمامیان


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

9. تدوین قواعد عقلانیت اکولوژیک در برنامه‌‌ریزی بازآفرینی زیست‌پذیری محله‌های شهرهای کویری (مطالعه موردی: شهر یزد)

صفحه 193-219

مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی؛ محمد رضا مثنوی؛ لعبت زبردست