دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، بهار 1400، صفحه 7-236 

مقالات مستقل پژوهشی

1. مدل‌سازی ساختاری-تفسیری سامان‌دهی بافت تاریخی شهر با رویکرد دارایی-مبنا (مورد: شهر ارومیه)

صفحه 7-29

اصغر عابدینی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ سحر بشارت ده؛ پری ناز سیوانی اصل


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

2. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی خزش شهری در روند توسعه شهر (مطالعه موردی: شهر رشت)

صفحه 30-55

نیما حاجتی ضیابری؛ رسول صمدزاده؛ حسین نظم فر


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

4. بررسی پدیده پراکنده‌رویی در محلات و تأثیر آن بر فعالیت بدنی (مطالعه موردی: شهر اهواز)

صفحه 75-100

محمود آروین؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

6. آسیب‌های ناشی از توسعه میان‌افزا در بافت‌های میانی با کاربست مدل معادلات ساختاری(نمونه موردی: بافت‌های میانی شهر اراک)

صفحه 119-145

فاطمه اسمعیل پور؛ محمدحسین سرائی؛ نجما اسمعیل پور


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

9. شناسایی و ارزیابی فرصت‌های توسعة کالبدی ناشی از زلزلة 1376 در شهر حاجی‌آباد زیرکوه

صفحه 191-213

زهره هادیانی؛ سیدعلی حسینی؛ فهیمه بیابانی