دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تابستان 1400، صفحه 7-274 

مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

1. تبیین اصول و معیارهای طراحی فضای شهری با رویکرد ارتقاء پیاده مداری مورد پژوهی: شهر سنندج

صفحه 7-274

صبا جهانگیر؛ حمیدرضا صارمی؛ حسین کلانتری خلیل آباد


مقالات مستقل پژوهشی

2. تحلیل معیارهای تاب‌آوری شهری در کانون‌های جرم خیز بخش مرکزی شهر تهران (مناطق 11 و 12)

صفحه 34-56

یعقوب ابدالی؛ اسماعیل نجفی؛ مریم بیرانوندزاده؛ عارفه رمضانی جاجی محله