دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، خرداد 1401، صفحه 7-252 

مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

کارایی سیستم نوآوری شهری در شهرهای منتخب

صفحه 127-149

هانیه ثمری؛ سهراب دل انگیزان؛ کیومرث سهیلی


بررسی و تحلیل میزان مطلوبیت کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه 12 کلان‌شهر تهران)

صفحه 151-169

لیلا امیدیان کلاشگرانی؛ آرش ثقفی اصل؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ مهسا فرامرزی اصل


مقالات مستقل پژوهشی

تحلیل شاخصهای موثر بر تحقق شهر خلاق، مطالعه موردی: شهر شیراز

صفحه 171-198

مسعود تقوایی؛ علیرضا پورباقری؛ مرجان شفیعی


علمی- پژوهشی

موانع تحقق پارادایم حکمرانی خوب شهری در ایران

صفحه 199-228

مرتضی علویان؛ ابوالفضل قاسمی؛ مریم رحمانی