تماس با ما

نویسندگان محترم جهت تماس با کارشناسان مجله در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 تا 12 اقدام نمایند. لطفا از تماس با مدیر مسئول و سردبیر مجله جدا خودداری گردد. 

شماره تماس: 01135302603

ایمیل: shahr@umz.ac.ir

آدرس دفتر نشریه:  استان مازندران، بابلسر، بلوار دانشجو، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی واجتماعی، گروه جغرافیا

آدرس وبگاه نشریه: http://shahr.journals.umz.ac.ir

 


CAPTCHA Image