بررسی تاثیر نوع و میزان کاربری اراضی درشکل گیری کانون های جرم خیزمطالعة موردی: (قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر درشهر سنندج)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه پیام نور

2 مدرس مدعو گروه شهرسازی دانشگاه کردستان

3 مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

چکیده

مطالعه رابطه متقابل محیط کالبدی شهرها با رفتارهای اجتماعی از نوع منفی و ناهنجارآن موضوعی است که طی چند دهه اخیر به مطالعات جغرافیایی افزوده شده است و چارچوب علمی و عملی برای تحلیل فضایی _ مکانی بزهکاری و مطالعه ناهنجاری در فضای جغرافیایی فرآهم آورده است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه متقابل کاربری اراضی و وقوع جرائم مرتبط با مواد مخدر می­باشد، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است؛ برای شناسایی الگوهای فضایی بزهکاری ازآزمون­های آماری مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار و تخمین تراکم کرنل درمحیط سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) استفاده شده است. جامعه آماری مجموعه جرائم ارتکابی سوء مصرف و نگهداری مواد مخدر که طی مقطع زمانی (مهر1391لغایت مهر1392) برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. نتیجه پژوهش نشان می­دهد مهمترین کانون­های جرم خیز مواد مخدر در سطح شهر سنندج در محله­های عباس آباد، فرجه،کانی کوزله، و خیابان شهدا واقع شده­اند که جزء محلات غیر­رسمی، شلوغ و پر ازدحام شهر سنندج می­باشند. انطباق مکان وقوع جرایم با انواع مختلف کاربری­ها نشان داد بیشترین جرایم در محدوده کاربری مسکونی،کاربری ­تجاری و راسته­های تجاری نظیر خیابان­های امام، سیروس، فردوسی و شهدا رخ داده است. بنابراین ساماندهی کالبدی فضاهای بی دفاع و جرم­زا  شهر سنندج برای مقابله با ناهنجاری­های اجتماعی یک ضرورت محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of land use type in formation of crime centers (Trafficking and drug abuse in Sanandaj city)

نویسندگان [English]

  • Skandar Moradi 1
  • Loghman Sadeghi 2
  • Shayesteh Nazanin Pouri 3
چکیده [English]

The study of mutual relationship of physical environment of cities with social behaviors from it negative and abnormal type is a subject that has added to geographical studies during the last decade and it has provided scientific and practical frame work for spatial-lovative Analysis of crime and abnormally studies in geographical space. The aim of present research is investigation of the type and the extent of land use and formation of crime connected with drug. The method of the study is analytical and descriptive. To recognize and understand the spatial patterns of crime in the city, it is used statistical test of average oval, index nearest neighbor in the standard deviation, kernel density estimation, geographical information system (GIS).The current statistical population under the study is formed from crime and maintenance of drug abuse during Mehr 1391-1392 has formed .the result of research show that the over snandaj judicial file Th most important drug focus Sanandaj city are located in Abbas Abad, farajeh, Kani Kozaleh, Shohada and Shohada street which are crowded part of the Sanandaj city and they are the informal settlements according to the physical structure. The type and land use combination show that the majority of the crimes are accrured at Emam street, Sirous street, Ferdousi street and Shohad at residential and commercial range like. Therefore; Organization of depict and unprotected Place framework In Sanandaj consider as a necessity for contrast with social abnormal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use
  • crime centers
  • abuse and drug trafficking
  • Sanandaj