با یاری خداوند متعال فصلنامه حاضر براساس نامه  شماره 1555520/18/3 مورخ 07/07/1397 مدیر کل دفتر شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری  از شماره پاییز 1397 حائز رتبه علمی پژوهشی گردید. شاپا: 0832-2383

 

« این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، SID،Civilica ،Magiran،  و Noormags نمایه‌ شده است». 

«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار( COPE) می باشد و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.»

همچنین این نشریه از سیستم مشابهت یاب سیناوب استفاده می کند.

نوع دسترسی: دسترسی باز

دریافت هزینه داوری و چاپ از نویسندگان مقالات

 نویسندگان محترم لازم است پس از تایید اولیه مقاله، مبلغ 60 هزار تومان بابت داوری و پس از تایید نهایی مقاله مبلغ 150 هزار تومان (در مجموع 210 هزار تومان) از طریق وب سایت مجله پرداخت نمایند.

لطفاً نویسندگان محترم جهت تماس با کارشناس مجله در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 تا 12 اقدام نمایند. لطفا از تماس با مدیر مسئول و سردبیر مجله جدا خودداری گردد. 

شماره جاری: دوره 7، شماره 22، بهار 1399، صفحه 176-7