بررسی وضعیت تخصیص چندهدفه ایستگاههای آتش نشانی با مدل میانه تخصیص برداری ترتیبی در محیط GIS

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

2 استادیار ، دانشکده عمران ، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 دانشکده ژئودزی و ژیوماتیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

4 دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

10.22080/usfs.2019.16610.1814

چکیده

آنالیز مکانیابی و تخصیص یکی از مهمترین آنالیزهای شبکه و در زمره آنالیزهای بسیار کاربردی در GIS می‌باشد. این آنالیز مدلهای مختلفی را شامل می‌شود که هر یک برای حل مسائل مختلفی کاربرد دارند. اخیرا یک مدل جدید به نام VAOMP (مدل میانه تخصیص برداری ترتیبی) توسعه داده شده است که می‌تواند بسیاری از مسائل مختلف را حل کند. با توجه به اینکه مسائل مکانیابی و تخصیص در زمره مسائل بسیار سخت هستند حل آنها به روشهای دقیق تقریبا ناممکن است. بنابراین تحقیق حاضر جهت حل مسئله تخصیص مناسب جمعیت به ایستگاههای آتش‌نشانی موجود که از جمله تسهیلات اضطراری هستند و بررسی تخصیص بهینه آنها از اهمیت زیادی برخوردار است، از مدل VAOMP و الگوریتم ژنتیک و تبرید با سه هدف کمینه کردن زمان رسیدن خودروهای آتش-نشانی به محل تقاضاها، کمینه کردن فاصله و بیشینه کردن پوشش هر ایستگاه در شعاع 5 دقیقه، در منطقه 21 و 22 شهر تهران استفاده می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که الگوریتم ژنتیک در زمان کوتاهتر، جوابهای با کیفیت‌تری را تولید می‌کند ضمن اینکه تعداد 10 ایستگاه موجود در منطقه 21 و 22 تهران جهت سرویسدهی به کل تقاضاهای موجود در منطقه کافی نیست و تعداد 55240 نفر بدون خدمات خواهند ماند و حداقل باید 13 ایستگاه در منطقه ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of multi-objective allocation status of fire stations with Vector Assignment Ordered Median Problem model in GIS environment

نویسندگان [English]

  • Samira Bolouri 1
  • Alireza Vafaeinejad 2
  • Ali Asghar Alesheikh 3
  • Hossein Aghamohammadi 4
1 Faculty of natural resources and environment, science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, iran
2 Assistant professor, faculity of civil water and environmental engineering, shahid beheshti university, Tehran, iran
3 Faculty of geodesy and gematics engineering, K.N.toosi university, Tehran, iran
4 Faculty of natural resources and environment, science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, iran
چکیده [English]

Location and allocation analysis is one of the most important network and useful analyzes in GIS. This analysis involves various models that, each model is used to solve various problems. Recently, a new model called VAOMP (Vector Assignment Ordered Median Problem) has been developed that, it can solve many different problems. Given that, the location and allocation problems are very difficult, it is almost impossible to solve them in exact methods. Therefore, the present research intends to solve the proper allocation problem of the population to existing fire stations, which are the emergency facilities, and their optimal allocation have a great importance. The VAOMP model and the Genetic and Simulated Annealing algorithms with three goals such as minimizing the arrival time of the fire trucks to the location of demands, minimizing distance and maximizing the coverage of each station in a radius of 5 minutes, solved the problem. The results of this research showed that the Genetic algorithm produces more qualitative solutions in shorter time, while 10 stations in the 21st and 22nd districts of Tehran are not sufficient to serve the total demands in the study area and 55240 people without services will remain and at least, 13 stations in the region should be created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • location and allocation
  • fire station
  • VAOMP
  • GIS
  • Genetic and Simulated Annealing algorithm