آسیب‌شناسی برنامه‌های ملی پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه تامین مسکن گروه‌های کم درآمد شهری

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از چالش­های کنونی شهرها به ویژه شهرهای واقع در کشورهای جهان سوم درکنار سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی مسئله مسکن و تامین مالی مسکن برای گروه­های کم درآمد است. به تبع این شرایط مسئله مسکن و تامین آن نیز در شهرهای ایران یک چالش مهم است. از این رو این پژوهش به دنبال بررسی سیاست­ها، نگرش­ها و عملکردهای برنامه توسعه کشور جهت آسیب­شناسی آن در بخش مسکن و به ویژه مسکن گروه­های کم درآمد است. نتایج پژوهش گویای آن است که در برنامه پنجم توسعه با تغییر دولت شاهد تغییر سیاست از عرضه محوری به تقاضا محوری هستیم. در سال­های ابتدای این برنامه مهم­ترین رویکرد اجرایی به مسکن کم درآمدها پروژه شکست خورده مسکن مهر بود که با تغییر دولت به دلیل مشکلات این پروژه در تامین مسکن گروه­های کم درآمد کنار گذاشته شد. اما هیج برنامه جایگزین در ارتباط با مسکن گروه­های کم درآمد ارائه نگردید فقط به بازنگری طرح جامع مسکن بسنده شده و پنج برنامه جدید به آن اضافه گردید. طی بازه زمانی برنامه پنجم توسعه، تورم مسکن افزیش و درنهایت بازار مسکن با رکود روبه رو شد. رویکردهای در پیش گرفته شده در بازار مسکن عملا نتوانست به تامین مالی گروه­های کم درآمد شهری کمک نماید. برنامه ششم توسعه نیز با اهداف بیشتر از برنامه پنجم نگارش شد. این برنامه در چهار محور به موضوع مسکن گروه­های کم درآمد پرداخت که در آن میان سیاست و راهبردهای در پیش گرفته شده جهت نوسازی و بهسازی بافت­های فرسوده شهری مطلوب ارزیابی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Fifth and Sixth National Plans regarding to housing supply for urban low income groups

نویسندگان [English]

  • Jamileh Tavakolinia
  • Saeed Zarghami
چکیده [English]

One of the challenges facing cities today, especially cities in the Third World, is, along with other economic and social issues, housing and housing finance for low-income groups. As a result of this, the problem of housing and its supply in the cities of Iran is an important challenge. Therefore, this research seeks to study the policies, attitudes and practices of the country's development plan for its pathology in the housing sector, and in particular the housing of low-income groups. The results of the research indicate that in the fifth development plan, with the change of government, we see the policy shift from the axial supply to the demand side. In the early years of this program, the most important approach to low-income housing was the failed Mehr Housing Project, which was abandoned by changing the government due to the problems of this project in providing housing for low-income groups. But no substitute program for housing in low income groups was provided, only to review the comprehensive housing plan and add five new programs. During the fifth development plan, housing inflation has risen and the housing market is in recession. Housing market approaches have practically failed to help finance low-income groups. The sixth development plan was also designed with more goals than the fifth program. The program focuses on the issue of housing of low-income groups in four dimensions, in which policies and strategies are being considered to optimize the desirable urban depreciated texture.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development plans
  • Housing
  • Urban low income groups