بررسی رضایت مردم از کیفیت خدمات‌رسانی حمل ونقل عمومی (مطالعه موردی: منطقه 2 شهرگرگان)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گلستان

چکیده

روند رو به رشد شتابان شهرها با افزایش سریع وسایل حمل ونقل موتوری به ویژه اتومبیل و استفاده زیاد از آن در شهرهای کشور بویژه شهر گرگان باعث بروز مشکلات متعددی همچون آلودگی­های شدید زیست محیطی، تراکم­های ترافیکی زیاد، مصرف بیش از حد انرژی، ناامنی مسیرها و تصادفات شده است. برای کاهش و رفع مشکلات مذکور سامانه حمل و نقل عمومی به عنوان سیستمی توانمند توسط مدیران شهری راه ­اندازی شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان رضایت شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی و ارزیابی عملکرد این سیستم در منطقه 2 شهر گرگان می­باشد. به منظور اجرای این هدف از پرسشنامه محقق ساخته با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. همچنین جامعه آماری پژوهش، شهروندان منطقه 2 شهر گرگان می­باشند، که نمونه­ای به تعداد 250 نفر انتخاب شده­اند. تجزیه و تحلیل داده­ها بر اساس روش­های آماری در نرم­افزار  SPSSپردازش شده­اند. نتایج یافته­ها حاکی از آن است که مسافران منطقه 2 گرگان از سیستم اتوبوسرانی با میانگین(89/2) نسبت به سیستم تاکسیرانی با میانگین(78/2) رضایت بیشتری دارند. این رضایت بیشتر، بدلیل پایین بودن هزینه و امنیت بالای اتوبوس نسبت به هزینه بالا و نبود امنیت و راحتی در داخل تاکسی می­باشد. این سیستم در منطقه مورد مطالعه توانسته رضایت شهروندان را به­طور متوسط جلب کند.

کلیدواژه‌ها