درباره نشریه

درباره مجله

مجله مطالعات ساختار و کارکرد شهری یک نشریه سه ماهه ملی  با بازبینی دوسوکور است که مقالاتی با کیفیت بالا را در موضوعات مورد نظر  نشریه منتشر می‌کند.  مجله مطالعات ساختار و کارکرد شهری یک نشریه با دسترسی آزاد است و انواع مقالات زیر را منتشر می­ کند: مقالات پژوهشی، گزارش مختصر، مقاله مروری، مرور سیستماتیک و فراتحلیل.

سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

از آنجایی که دانشگاه مازندران فقط بخشی از  هزینه های انتشار مجله را پشتیبانی می کند، هزینه بررسی مقاله و سایر هزینه های انتشار در این مجله از نویسندگان دریافت می شود.

هزینه اشتراک

مجله مطالعات ساختار و کارکرد شهری به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.

 

سیاست های دسترسی باز

مجله مطالعات ساختار و کارکرد شهری تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی SES می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

 

سیاست های انتشار

مجله مطالعات ساختار و کارکرد شهری پیرو کمیته اخلاق نشر(COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.

آدرس تماس

مجله مطالعات ساختار و کارکرد شهری  (USFS)

ناشر:  دانشگاه مازندران

وبسایت:  https://shahr.journals.umz.ac.ir/

ایمیل نشریه:     shahr@umz.ac.ir

ایمیل سردبیر:       s.lotfi@umz.ac.ir

ایمیل مدیر اجرایی:     shahr@umz.ac.ir

این نشریه طبق تفاهم نامه مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ با انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران همکاری دارد. معرفی انجمن