پرسش‌های متداول

- برای ارسال مقاله چگونه باید اقدام کنیم؟

- ارسال مقاله تنها از طریق عضویت در سایت مجله امکان پذیر است.

- هزینه چاپ مقاله در مجله به چه میزان است و چگونه باید پرداخت شود؟

- هزینه پردازش مقاله ( داوری، ویراستاری و انتشار و... ) 3 میلیون ریال(300 هزار تومان) تعیین شده است که بعد از تایید نهایی مقاله از نویسنده (گان) دریافت می گردد. پرداخت وجه نیر تنها از طریق سایت مجله و در مرورگری غیر از کروم امکان پذیر است.