تحلیلی بر میزان رضایتمندی شهروندان از پایداری و سرزندگی محیط زیست شهری با تأکید بر دسترسی به خدمات شهری (نمونه‌ موردی: شهر نورآباد ممسنی)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد مرودشت

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

از زمان شکل­گیری تمدن­های انسانی تا سال1900 از هر هشت نفر، تنها یک نفر در مناطق شهری زندگی می­کردند، اما در قرن حاضر، بیش از60 درصد از جمعیت جهان شهرنشین شده­اند. علیرغم این رشد بی­سابقهً شهرنشینی، پایدارى و سلامتى شهرها کاهش یافته و «کیفیت زندگی» ساکنان را تحت تأثیر قرار داده­ است. هدف از این پژوهش، شناسایی شاخص­های پایداری شهری و بررسی میزان رضایتمندی شهروندان شهر نورآباد از سرزندگی محیط زندگی خودشان می­باشد. پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و مطالعات میدانی (تهیه پرسشنامه) در محدوده­ی 3 ناحیه از شهر نورآباد ممسنی انجام گرفته و فرضیه­های تحقیق بوسیله تجزیه و تحلیل آماری با نرم­افزار SPSS و با بهره­گیری از آزمون­های خی دو و باینومیال مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل شده از تحقیق نشان می­دهد که میزان رضایتمندی شهروندان با توجه به خروجی آزمون خی دو در سطح پائینی قرار دارد و همچنین نسبت مشاهده شده در دسترسی به مراکزی چون فضای سبز و مراکز تفریحی و ورزشی پائین است. سرزندگی و پایداری شهری تنها می­تواند محصول زنجیره­ای از اقدامات منطقی، هماهنگ و        برنامه- محور باشد. از این­رو تأمین آن منوط به در جریان داشتن این اندیشه در کلیه سلسله­مراتب طرح­ها و برنامه­ریزی شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on the rate Citizen's Satisfaction of livability and sustainability in urban environment (A case study of Noorabad Mamasani)

نویسندگان [English]

  • Ali Shamsoddini 1
  • Saeid Maleki 2
  • Mohammad Reza Amiri Fahlyiani 3
1 , Islamic Azad University marvdasht
2 University of Shahid Chamran, Ahwaz
3 University of Shahid Chamran, Ahwaz
چکیده [English]

From the outset of civilization to 1900 one person from each eight lived in urban areas, but now more than 60 percent of world population became urbanite. With the growth of urbanization, sustainability and health in cities declined which influenced livability of the residents. The main aim of this research is to identify urban sustainability and the rate of satisfaction in the city of Noorabad. The methodology of the research is based on the descriptive –analytical approaches. The required data and information are collected by conducting a field work to complete the designed questionnaires in the district of 3. The data were processed using SPSS and tested via different statistical models. The results revealed that accessibility to centers such as green space and recreation and sport were in low level. So livability and sustainability can be a chain outcome of logical, coordinated and plan oriented measures.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative evaluation
  • sustainability
  • livability
  • Noorabad Mamassan